Corona

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland. Bij De Zellingen nemen we de verspreiding van het virus logischerwijs uiterst serieus. We willen de kans op verspreiding zo klein mogelijk houden voor de veiligheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers.  

De overheid heeft alle maatregelen verder aangescherpt om zo de verdere verspreiding van het coronavirus te bestrijden. We adviseren eenieder om zich hier zoveel mogelijk aan te houden.

Veelgestelde vragen over deze situatie

De maatregelen die het coronavirus met zich meebrengt zorgen voor vragen. In deze coronarubriek vindt u algemene informatie over corona en informatie gericht op de volgende doelgroepen:

Algemene maatregelen 

Wij bekijken dagelijks welke maatregelen van belang zijn om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Hieronder leest u de meest recente maatregelen. 

 • De overheid heeft op donderdag 19 maart het moeilijke besluit genomen om de deuren van de verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers.
 • Voor palliatieve en terminale cliënten wordt een uitzondering gemaakt: twee bezoekers per dag
 • Beeldbellen is mogelijk, neem hierover contact op met de zorgafdeling waar uw naaste verblijft.
 • Boodschappen, schone was, tekeningen, aardigheidjes, etc. afgeven voor uw naaste kan bij de ingang van de locatie
 • De locaties zijn dan wel afgesloten, we zorgen dat er binnen zoveel mogelijk activiteiten volgens de richtlijnen van het RIVM georganiseerd worden.
 • Centrale activiteiten voor cliënten in onze woonzorglocaties worden omgezet naar decentrale activiteiten (bijvoorbeeld op de woongroep). Cliënten blijven in huis. Grote uitstapjes worden uitgesteld. 
 • Vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus onder kwetsbare ouderen, hebben wij besloten om de ontmoetingsactiviteiten, dagactiviteiten en dagopvang op onze locaties tot nader order stop te zetten.
 • Cliëntservice De Zellingen is beperkt bereikbaar via telefoonnummer 010-284 33 00. Stuur liever een e-mail, er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
 • Er wordt op onze locaties extra schoonmaak ingezet. 

Maatregelen voor medewerkers 

Er zijn ook maatregelen getroffen die specifiek voor onze medewerkers gelden. Ondersteunend personeel werkt thuis en komt alleen op een locatie als daar absolute noodzaak toe is. Onze medewerkers zijn hierover door hun leidinggevende en via interne communicatie geïnformeerd en we zien er streng op toe of deze maatregel op de juiste manier wordt nageleefd. 

Hoe gaan we in de thuiszorg om met het coronavirus? 

Alleen als we samen voldoende veiligheid in acht nemen, kunnen onze zorgmedewerkers beschikbaar blijven om zorg te bieden en daarvoor hebben we ook de medewerking van onze cliënten nodig. Wij vragen al onze cliënten daarom uitdrukkelijk om hun sociale contacten te beperken en de overheidsmaatregelen na te leven. Daarnaast verzoeken we onze cliënten om een zeeppompje en papieren tissues beschikbaar te stellen aan onze medewerkers.

Wij hopen op uw begrip dat het in deze situatie niet altijd meer mogelijk is om alle zorg, zoals u die gewend was, te kunnen blijven leveren. Wij doen er alles aan om te blijven komen voor de meest noodzakelijke zorg.

Zijn er cliënten met corona bij De Zellingen?  

Ook bij De Zellingen hebben we te maken met corona. Betrokken medewerkers, cliënten en naasten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast ontvangen onze medewerkers dagelijks een update waarin onder andere de besmettingen en vermoedens hiervan worden gecommuniceerd. We handelen volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM.  

Wat als een cliënt of medewerker besmet is? 

Wij hebben een uitgebreid protocol waarin staat hoe we handelen als iemand, een cliënt of medewerker op een woonzorglocatie of in de thuiszorg,  binnen De Zellingen het coronavirus heeft. Dat richt zich op een goede verzorging van de persoon in kwestie en op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Cliënten en naasten worden persoonlijk geïnformeerd als het virus bij een medebewoner wordt geconstateerd.

Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Hygiënisch werken is standaard in de zorg. Wij maken gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen en mondneusmaskers, maar we hebben helaas ook te maken met een grote schaarste van PBM waardoor we zeer bewust met deze middelen om moeten gaan.

Graag wijzen we u op onderstaande hygiëne adviezen:

 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de holte van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)
 • Geen handen schudden

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Geen antwoord op uw vraag?

Wij helpen u graag verder!