Colofon

www.zellingen.nl is de officiële internetsite van De Zellingen.

Coördinatie

De Zellingen, Afdeling PR & Communicatie

E-mail: communicatie@zellingen.nl

Realisatie website

Capica in samenwerking met ThielenPeters.

Fotografie

Peter Werkman, Sparks Interactive.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Zellingen is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.