Tips voor veilig gebruik

De Zellingen gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Maar met het Cliëntportaal krijgt u een medeverantwoordelijkheid in het zorgvuldig omgaan met uw eigen gegevens. Het is daarom zaak dat u op een zorgvuldige manier gebruik maakt van het Cliëntportaal.

Voor een zorgvuldig gebruik adviseren wij u de volgende veiligheidsadviezen te volgen:

  • Zorg dat niemand uw wachtwoord kan achterhalen.
  • Geef uw wachtwoord nooit aan anderen.
  • Laat geen onbekenden toe in uw contactenlijst in het cliëntportaal.
  • Bedenk goed wie u eventueel machtigt om het beheer van uw Cliëntportaal over te nemen. Deze persoon kan vervolgens uw gegevens inzien maar ook anderen toelaten tot uw gegevens.
  • Ga verstandig om met vertrouwelijke gegevens. Plaats bijvoorbeeld uw gegevens of de gegevens van uw naasten nooit op Facebook of andere sociale media.
  • Zorg voor een goede beveiliging (virusscanner) van uw computer, laptop of tablet.

« terug

Wilt u meer informatie? Bel Cliëntservice op 010 - 284 33 00

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen