Centrale cliëntenraad

De Centrale cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten op onze woonzorglocaties en onze thuiszorgcliënten. De Zellingen vindt het namelijk belangrijk dat cliënten een stem hebben in de beslissingen die worden genomen.

De Zellingen heeft voor elke locatie cliëntenraden die meebeslissen over het te voeren beleid aldaar. De deelnemers aan de Centrale cliëntenraad zijn (gemandateerde) afgevaardigden van deze cliëntenraden.

Samenstelling van de Centrale cliëntenraad

De samenstelling van de Centrale cliëntenraad is als volgt:

  • dhr. S. Verbeek, voorzitter
  • mw. E. Meertens, secretaris
  • mw. E. de Jongh
  • dhr. R.C.G. de Rijk
  • mw. C. Scheffer-van Schaik
  • dhr. G.C. van der Toorn
  • mw. A. Vermeulen-Queiser
Meer informatie? Bel ons op 010 - 266 57 57

Wij kunnen u ook terugbellen of mailen