oO

Zorg

op z'n zorgzaamst

Behandeling en dagactiviteiten

Naarmate u ouder wordt, is het risico op aandoeningen groter. Deze kunnen ertoe leiden dat u niet meer alles kunt doen, wat u graag zou willen. Wij kunnen u helpen om dit functieverlies zoveel mogelijk te beperken. In ons Behandelcentrum kunt u terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en diëtetiek. Woont u thuis en heeft u op lichamelijk of geestelijk gebied ondersteuning nodig? Het is goed om een dagelijkse structuur te behouden, andere mensen te ontmoeten, in beweging te blijven en deel te nemen aan activiteiten die u aanspreken.

Zeven dagen per week kunt u bij ons terecht voor dagactiviteiten. Ze zijn erop gericht u een zinvolle en gezellige dag of avond te bezorgen.